întreabă un avocat!

Blog

Understanding Debt Collection in Romania

Debt collection is a complex and often challenging process, and it is essential to be well-informed about the legal framework in your country to effectively navigate the system. In Romania, debt collection is governed by specific laws and regulations, and one critical aspect to understand is the limitation period, which plays a pivotal...

Read more

European Account Preservation Order

The REGULATION (EU) No 655/2014 for establishing a European Account Preservation Order procedure will be applicable in Romania, and in all other EU states, from 18th of January, with no other implementation in the national legal systems as EU regulations are of direct applicability. The regulation establish a procedure for freezing the bank accounts of counterparties...
Read more

The European Payment Order

The European Payment Order is a simplified procedure for cross-border monetary claims which are uncontested by the defendant, based on standard forms. Standard forms have been drawn up for the European Payment Order and are available on the European e-Justice portal (https://e-justice.europa.eu) in all languages. In Romania the courts that have jurisdiction to give a judgement for...
Read more

China va investi în România

În luna noiembrie a acestui an, București, capital României, a fost gazda celei de-a treia editii a Forumului Economic China – Europa Centrală și de Est. Premierul chinez, Li Keqiang și omologi din 16 țări din Europa Centrală și de Est, 1000 de reprezentanți ale companiilor private și de stat s-au reunit la București pentru a...
Read more

Modificările aduse de Legea 277/2009, din 7 iulie 2009, Legii 85/2006 privind procedura insolvenței, în privinţa relaţiilor contractuale dintre debitor şi creditorii săi.

În materia relaţiilor contractuale dintre debitor şi creditorii săi, noua lege apărută la mijlocul lunii iulie, aduce câteva clarificări, precum şi unele schimbări, venind cu unele soluţii la probleme intervenite în practica. Legea nouă introduce două precizări clare la art.86 al.1 din Legea 85/2006: Contractele în derulare se considera mentinute la data deschiderii procedurii. Orice clauze...
Read more

Recuperarea de datorii/creanţe în sistemul de drept românesc

Creanţa reprezintă un drept patrimonial în baza căruia titularul său, numit creditor, poate pretinde altei persoane, numită debitor, să execute prestaţia la care s-a obligat şi care poate consta în a da, a face sau a nu face ceva. Dreptul de creanţă are un caracter relativ, fiind opozabil numai debitorului. În virtutea lui, creditorul dobândeşte...
Read more

Noi reglementari privind divortul in Romania

Noul Cod Civil intrat in vigoare la 1 octombrie 2011 a adus modificari in privinta raporturilor de familie. Totodata, au fost introduce institutii noi, precum logodna, conventia matrimonial sau consiliul de familie. In viziunea Noului Cod Civil, pe langa cazurile de divort prevazute in vechea reglementare, apare un nou motiv, si anume: separatia in fapt dintre...
Read more

Somaţia Europeană de plată

Somaţia Europeană de plată Informații Generale Somaţia europeană de plată este reglementată în Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 decembrie 2006. Acest regulament este aplicabil din 2008, prin el stabilindu-se libera circulaţie a somaţiei europene de plată între toate ţările membre ale Uniunii Europene. Această procedură vine în ajutorul creditorilor pentru a...
Read more

Noile prevederi aduse de Legea nr. 76/2012

În termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatile inregistrate in registrul comertului care au in denumire sintagma "societate comerciala" sunt obligate a efectua demersurile necesare inlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate". Pana la finalizarea acestor demersuri, societatea poate functiona cu denumirea inscrisa in registrul comertului la data intrarii...
Read more

Filiale, sucursale şi reprezentanţe ale societăţilor comerciale străine în România

Filiale, sucursale şi reprezentanţe ale societăţilor comerciale străine în România Despre Filiale Filialele sunt societăţi comerciale, cu personalitate juridică şi se înfiinţează într-una din formele de societate menţionate de art. 2 din Legea 31/1990 privind societăţile comerciale (societate în nume colectiv, în comandită simplă, societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată)....
Read more

Divorţul în România

Divorţul poate fi definit ca fiind modalitatea juridică de a desface o căsătorie valabil încheiată, în timpul vieţii soţilor, la cererea unuia dintre soţi, pentru motive temeinice prin care raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei este imposibilă, prin hotărâre judecătorească sau pe baza acordului soţilor, în condiţiile legii. Este o acţiune strict personală,...
Read more

Împuternicirea avocatului

Procura avocatului este actul prin care avocatul primeste autorizarea de a desfăşura o anumită activitate în numele şi pe seama clientului, fie ca acesta este persoană fizică sau juridică. Este un mandat special, dat in scris de către client avocatului, reprezentând cadrul general al colaborării, condiţia cea mai importantă fiind aceea ca atât mandantul să fie...
Read more