întreabă un avocat!

Andrei Țarălungă

Avocat Definitiv

Absolvent al Facultăţii de Drept şi Relaţii Internaţionale, Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti.
Master în “Ştiinţe Penale” – Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti.
Absolvent al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.
Membru al Baroului Bucureşti.

Limbi de lucru:

 română, engleză, franceză.

Experienţă relevantă

Andrei Ţarălungă are o vastă experienţă ca avocat pledant ce include reprezentarea în cauze având ca obiect litigii pentru restituirea proprietăţilor, acţiuni în răspundere civilă, pretentii comerciale, conflicte corporatiste şi de muncă, brevete de invenţii şi mărci.
A participat la reprezentarea clienţilor români şi străini în procedura falimentului, dizolvare, lichidarea societăţilor comerciale, proceduri fiscale şi achiziţii publice.
Asistă clienţi în cauze penale, în faza de urmărire penală (DNA şi DIICOT) şi în faţa instanţelor de judecată.