întreabă un avocat!
Consultanţă
Oferirea de consultanţă verbal sau în scris în domeniul juridic privind elaborarea de opinii legale, elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenţii, statute, regulamente etc) şi a oricăror alte speţe pe care clientul ni le aduce spre rezolvare.

Cereri cu caracter juridic
Întocmirea şi formularea în numele şi/sau interesul clienţilor cereri, notificări, memorii sau petiţii către autorităţi, intituţii, persoane fizice sau juridice în vederea orcotirii drepturilor şi intereselor legitime.

Asistare şi reprezentare
Asistarea şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad, a autorităţilor şi instituţiilor publice o realizăm cu profesionalism şi diplomaţie.

Atestare
Prin intermediul avocaţilor noştri, actele juridice importante ale clienţilor sunt elaborate, redactate, având posibilitatea de a primi dată certă, prin indicarea datei ( an, lună, zi ) şi a orei, precum şi constatarea stării în care se află un anumit înscris. Înscrisul pentru care se solicită atestarea poate fi redactat în numărul de exemplare dorit de client.

Stabilirea sediului social al societăţilor comerciale
Conform art. 3 din Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, societăţile comerciale îşi pot stabili, temporar, sediul social la sediul profesional al avocatului.
Durata stabilirii sediului social la sediul profesional al avocatului este de maxim 1 an.
 

Operaţiuni privind societăţile comerciale
În acest domeniu fiind incluse cesiunile de acţiuni şi părţi sociale, majorări şi reduceri de capital  social, cât şi achiziţii sau fuziuni, înfiinţare, înregistrare menţiuni, funcţionare, modificare sau radiere, atât pentru persoane fizice autorizate (PFA), cât şi pentru societăţi comerciale ( Societăţi cu răspundere limitată – S.R.L, Societăţi pe acţiuni – S.A.).
De asemenea, ne ocupăm de conceperea şi redactarea modificărilor aduse Actelor Constitutive, schimbarea obiectului de activitate, a denumirii sau a sediului social şi a oricăror altor servicii solicitate de clienţi.

Recuperarea creanţelor
    Oferim clienţilor noştri asistenţă în parcurgerea completă a recuperării creanţelor scadente, pornind de la investigaţii preliminare privind debitorii, strategie, conciliere şi reprezentare, în ultimă fază, în litigiul împotriva debitorilor privind recuperarea creanţelor.